Keunikan Sistem Saringan Pandu-Lalu COVID-19 di Korea Selatan

Dalam menangani penularan C0V1D-19, Korea Selatan adalah negara
yang wajar dipvji. Walaupun negara tersebut berada di kedudukan
10 teratas jumlah dengan lebih 9,000 kes pada 26 Mac, graf
menunjukkan peningkatan k3s yang direk0dkan daripada hari ke
hari kemudiannya makin sedikit.

Seperti yang diketahui umum, kebanyakan kes COVID-19 di Korea
Selatan berpunca daripada kultus ajaran sesat Shincheonji atau lebih tepat
lagi Pesakit #31 di sana yang dikenali
sebagai super-spreader kerana menjangk1ti lebih 5000 orang yang
lain.

Berbanding negara-negara lain yang mencatatkan rekod C0V1D-19
yang banyak, terdapat sedikit perbezaan kaedah yang diambil
oleh Korea Selatan. Berbanding negara lain, Korea Selatan tidak
mengisytiharkan kawalan pergerakan atau l0ckdown untuk
rkyatnya.

Selain daripada galakkan penjarakkan sosial dan amalan
kebersihan diri terutamanya tangan, Korea Selatan amat
menekankan kepentingan melakukan ujian saringan. Dengan itu,
pesakit yang membawa v1rus ini dapat dikesan segera untuk
diasingkan daripada msyarakat, seterusnya memutuskan rangkaian
j4ngkitan penyak1t ini.

Belajar daripada MERS

Apa yang dilakukan oleh kerajaan Korea Selatan kini merupakan
langkah yang diambiI setelah mereka mendapat peng4jaran berguna
daripada peristiwa wabak SIndrom Pernafasan Timur Tengah (MERS)
pada tahun 2015.

Kegag4Ian mereka mengesan seorang usahawan yang baru pulang
dari Timur Tengah dan menjadi pembawa v1rus tersebut
menyebabkan penyakit tersebut merebak dengan cepat disana.
Mereka sedar keupayaan membuat ujian saringan dengan pantas
membolehkan pesakit diasingkan denga segera, seterusnya
mengelakkan jangkitan kepada orang ramai.

Dalam meIawan C0V1D-19, kerajaan telah membangunkan kit ujian
saringan walaupun ketika itu kes yang direk0dkan masih terlalu
rendah. Pada pertengahan Januari, kementerian kesihatan di sana
sudahpun mendapatkan bantuan beberapa institusi dan syarikat
farmaseutikal yang berkaitan untuk membangunkan kit ujian
saringan.

Oleh itu, apa ahli kultus Shincheonji yang berpangkalan di
Daegu jatuh sakit pada bulan Februari pihak Korea Selatan
dengan pantasnya dapat membuat kepastian bahawa ianya adalah
penyakit C0V1D-19. Bagi kerajaan, ujian saringan awal adalah
kunci kejayaan menangani w4bak ini.

Kemudahan ujian saringan yang kurang risik0

Di Malaysia, ujian saringan hanya dilakukan apabila seseorang
individu memenuhi beberapa kriteria yang ditetapka. Antara
kriteria tersebut adalah sejarah perjalanan negara ke berisiko,
kontak rapat, kehadiran di majlis perhimpunan tabligh di Sri
Petaling dan sebagainya.

Untuk seseorang individu yang membuat saringan, dikatakan 3
orang staf kesihatan diperlukan. Lebih membebankan, staf
kesihatan ini perlu kerap menukar pakaian perlindungan
keselamatan (PPE) ketika melakukan ujian saringan.

Sementara itu, hospital di Korea Selatan telah memperkenalkan
kemudahan menguji k0ronav1rus menggunaan bilik khas yang
berbentuk seakan-akan pondok telefon yang membolehkan
kakitangan perubatan memeriksa para pesakit dari belakang panel
plastik keselamatan.

Kemudahan ini merupakan inovasi terbaru dalamusaha negara
tersebut untuk menjejaki jangkitan selain dapat mengurangkan
risiko jangkitan kepada staf kesihatan yang bertugas.

Pondok ujian saringan ini menggunakan tekanan udara negatif
untuk menghalang sebarang partikel berbhaya daripada keluar
dan diletakkan di tempat yang strategik. Kemudahan pondok ujian
saringan ini dikenali sebagai “Safe Assessment and Fast
Evaluation Technical booths of Yangji Hospital” ataupaun
SAFETY.

Setiap individu akan melangkah masuk ke dalam pondok ini untuk
konsultansi pantas melalui interkom denga seorang pegawai
profesional perubatan. Seterusnya, sampel daripada individu
tersebut akan diambil daripada bahagian antara hidung dan
kerongkong menggunakan sarung tangan getah panjang yang dibina
ke dalam panel.

Secara purata, keseluruhan proses mengambil masa kira-kira
tujuh minit dan bilik itu kemudian dibasmi kuman dan melalui
proses ventilasi bagi memastikan pengudaraan udara yang normal.

Pondok SAFETY yang lebih kecil ini adalah “lebih mudah” untuk
dibasmi kuman daripada bilik tekanan negatif biasa dan juga
merupakan ruang yang lebih selamat untuk membuat ujian. Pondok
ini juga diletakkan di luar bangunan hospital supaya tiada
keperluan bangunan hospital disanitasi sekiranya terdapat
individu yang disahkan positifN C0V1D-19.

Selain itu, setiap pondok SAFETY ini hanya menerima satu
individu pada satu-satu masa, tidak seperti bilik rawatan biasa
yang membolehkan ramai individu masuk pada satu-satu masa.
Pengasingan sebegini penting bagi memastikan individu yang
positif C0V1D-19 tidak menjangk1ti individu lain yang sihat.

Kredit:


  1. NPR

  2. Channel News Asia